Tid: 1. november 2017 12:15

Sted: KÅKÅnomics, Arne Rettedals hus, Auditorium V-101 – Universitetet i Stavanger

Gratis inngang

Som opptakt til KåKånomics 2017 arrangerer Handelshøgskolen ved UiS et seminar med seks toneangivende økonomer som setter søkelys på den metodemessige innretningen av økonomifaget, samt ekspansjonen mot andre samfunnsvitenskapelige fagområder og disipliner.

Programmets første del preges av tre kritiske røster. Forfatter og PhD Roman Linneberg Eliassen (Hysj, vi regner!) og doktorgradsstudent Cahal Moran fra University of Manchester (The Econocracy) har medvirket til hver sin bok med kritikk mot en mekanisk ensretting av økonomifaget. Professor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo ønsker kritikken velkommen, men innvender: Nice voice, wrong tune.

Deretter dreies oppmerksomheten mot økonomifagets innhold og anvendelse. Professor Katrine Vellesen Løken fra Norges Handelshøyskole gir sitt perspektiv på økonomifagets muligheter og begrensninger, før seniorforsker Erling Holmøy fra Statistisk sentralbyrå og professor Espen Rasmus Moen fra Handelshøyskolen BI deler refleksjoner om hva som bør kjennetegne økonomifagets hovedspor.

Klaus Mohn og Ola Kvaløy (begge professorer på Handelshøyskolen, UiS) er medredaktører på seminaret og medlemmer i redaksjonsrådet for KÅKÅnomics.

Sted: Arne Rettedals hus, Auditorium V-101 – Universitetet i Stavanger.

 

Det akademiske seminaret på UiS er arrangert av støttet av Handelshøgskolen ved UiS og KÅKÅ, og støttet av Tor Dagfinn Veen.

            

 

PROGRAM

12.15. Økonomifagets svakheter – og styrker

The Econocracy: The perils of leaving economics to the experts
Cahal Moran, doktorgradsstudent, University of Manchester

Do economists understand the real world?
Roman Linneberg Eliassen, doktorgradsstudent, Anglia Ruskin University

‘Nice voice, wrong tune’
Kalle Moene, professor, Universitetet i Oslo

Debatt og dialog med salen
Diskusjonsleder: Professor Ola Kvaløy, Handelshøyskolen ved UiS


13.30 Kaffepause


13.45 Hva skal økonomene drive med?


Hvor går grensene for økonomene og økonomifaget?

Katrine Løken, professor, Norges Handelshøyskole

Bruk og utvikling av økonomifaget
Erling Holmøy, seniorforsker, Statistisk sentralbyrå

Har økonomifaget en kjerne – og er den verneverdig?
Espen Rasmus Moen, professor, Handelshøyskolen BI

Debatt og dialog med salen
Diskusjonsleder: Professor Klaus Mohn, Handelshøyskolen ved UiS


15.00     Slutt
HOVEDSPONSORER

                

 

ANDRE BIDRAGSYTERE

     

 

ARENAER FOR KÅKÅnomics

KÅKÅnomics foregår på: Kåkå, Café Sting, Bøker & Børst, Vinbaren (Gaffel & Karaffel), Spor 5, Stavangeren, Oljemuseet, Sølvberget og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

 

KÅKÅ Kverulantkatedralen er støttet av:

 

Pin It on Pinterest