Tid: 2. november 2017 17:00

Sted: KÅKÅnomics, Spor 5

Pris: 100/50 for studenter og uføre

Bilde: Wulff & Morgenthaler.


Ja, økonomene er snart overalt! Det finnes vel knapt en faggruppe med like stor påvirkningskraft som dem, både på politikken og samfunnet for øvrig. Men er det egentlig sånn at økonomer i sentrale posisjoner, ofte med bakgrunn fra anerkjente utdanningsinstitusjoner som BI og NHH, også er de med best forutsetninger for å forstå en globalisert verden?

Innledning av Johan Christensen, assisterende professor ved Universitetet i Leiden. Tidligere i år ga han ut boka «The Power of Economists within the State», som er en komparativ studie av økonomers rolle i utformingen av offentlig politikk på skatteområdet. Han vil presentere sine funn fra studien og dermed danne et bakteppe for den påfølgende diskusjonen om økonomenes makt.

Diskusjonen vil handle om blant annet:

  • Økonomenes makt som premissleverandører for offentlig styring
  • Økonomens metode: er den tilstrekkelig for å forstå den moderne, globaliserte verden?
  • Utdanningsinstitusjonene: BI og NHH blir av mange regnet som de mest profesjonelle leverandørene av økonomer, samtidig vil nok andre hevde at dette i høyeste grad er diskutabelt.
  • Økonomenes innstilling til, og forventning om reform: Norge versus andre land?
  • Privatiseringen av statlige foretak
  • Økonomenes tankesett rundt fri handel og et markedsorientert skattesystem

I panelet:

  • Cathrine Holst, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.
  • Thorvald Grung Moe, økonom, spesialrådgiver i Norges Bank og forsker ved Levy Economics Institute of Bard College, NY.
  • Jon Hustad, økonomijournalist og kommentator i Dag og Tid.
  • Ordstyrer er Tom Hetland, tidligere sjefredaktør og politisk kommentator i Stavanger Aftenblad.

Kjøp billetter HER!   

 

 

 

 

 

HOVEDSPONSORER


                


ANDRE BIDRAGSYTERE

     

ARENAER FOR KÅKÅnomics

KÅKÅnomics foregår på: Kåkå, Café Sting, Bøker & Børst, Vinbaren (Gaffel & Karaffel), Spor 5, Stavangeren, Oljemuseet, Sølvberget og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

KÅKÅ Kverulantkatedralen er støttet av:

Stifterne av KÅKÅ Kverulantkatedralen er Kristoffer og Signe Anne Stensrud. Største bidragsyter til KÅKÅ er Månebakken AS. I tillegg bidrar stiftelsen Fritt OrdStavanger kommuneNorsk Kulturråd og Rogaland Fylkeskommune med midler. I tillegg har Kulturdepartementet gitt tilskudd fra Gaveforsterkningsfondet.

Pin It on Pinterest