Tid: 1. november 2017 19:00

Sted: kåkå, Sting Nere

Pris: Kommer

TID: Onsdag 1. november – lørdag 4. november
STEDER: Stavanger, med hovedscener på KÅKÅ (Sting Nere), Spor 5, Stavangeren, UiS, Bøker og børst og Vinbaren på Gaffel og Karaffel.

Kjøp festivalpass her.

OM: LUKSUSFELLER, SEXINDUSTRI OG ØKONOMI, SKATTESNYTING, AUTOMATISERING OG ARBEIDSPLASSER OG ØKONOMIUTDANNING I FREMTIDEN, for bare å nevene noe.

DET BLR OGSÅ KONSERTER, KABARET OG LULUSHOW (- Livet er en dans på renter).

KÅKÅnomics er årets storsatsing for KÅKÅ Kverulantkatedralen og en nyvinning for byen. Norge og Norden trenger en økonomifestival, ingen by egner seg bedre enn Stavanger til slikt vertskap. Med KÅKÅ som avsender garanteres kvalitet, kritikk, læring, underholdning og autonomi. 

Vi vil tilby festivalpass, dagskort og billetter etter hvert som programpostene klareres. Husk å sette av datoene i din egen kalender.

LES MER OM FESTIVALEN, PORGRAMMET OG DELTAKERNE  på www.kverulantkatedralen.no/kakanomics

ONSDAG – LØRDAG 1. – 4. november ca kl. 17.00-22.30 FOLKEPROGRAM PÅ UTVALGTE SCENER I BYEN:
KÅKÅ / SPOR 5 / FARGEGATA M.M.
Deltagere: Norske og internasjonale økonomer. KÅKÅnomics vil tilby et underholdende og aktuelt festivalprogram på 3-4 kafébaserte scener hver kveld 1-4. november, KÅKÅ og Spor 5 er to av dem. Totalt ca 25 debatter, samtaler, intervjuer, foredrag eller andre former for eksperiment om alt fra  «Gjør penger oss lykkelige?» og «Hvem snyter mest på skatten?» til innvandringsregnskap og kapitalismens framtid. Erfaringer med luksusfellen blir det garantert – og mye mer. Redaktører: Tom Hetland og Jan Inge Reilstad

Foreløpig program og deltagerliste legges ut i løpet av sommeren og oppdateres etter hvert. 

ONSDAG 1. november kl 14-17.00  MINISEMINAR HH UiS «Kritikk og utvikling av økonomifaget»
Deltagere: Norske og engelske økonomer. Fagansvarlige: Klaus Mohn (professor petroleumsøkonomi, UiS) og Ola Kvaløy (professor økonomi, UiS)

Endelig program og deltagerliste legges ut i god tid før sommeren. 

TORSDAG 2. november kl 09.00-16.00 KONFERANSE STAVANGEREN «Automatisering, digitalisering og arbeidsplasser i framtidens samfunn» 
Deltagere: Norske og internasjonale økonomer. Beregnet på næringsliv, politikere, offentlig ansatte, forskere og studenter, foruten interesserte folk flest.

Endelig program og deltagerliste legges ut i løpet av sommeren.

EGET KONSERTPROGRAM UNDER FESTIVALEN Konserter og underholdning hver eneste kveld under festivalen.
Sted: Stavangeren, Spor 5 og KåKå.
Første arrangement er «Lulu Show» med Hilde Louise Asbjørnsen og band, basert på «En dans på renter». Sted: Stavangeren, kl. 19.30. LES MER

Andre konserter og show legges ut fortløpende på KåKås nettside og på Facebook.

 

Alle økonomer / deltagere under festivalen bes stille i casual og formidle nærmest mulig dagligspråket. Programlederne og ordstyrerne kan godt være taleføre humorister som bes stille i dress og være dønn alvorlige. Festivalen har hentet inspirasjon fra verdens første økonomifestival i Kilkenny, Irland: Kilkenomics.

For mer informasjon om denne festivalen se: http://www.kilkenomics.com

KÅKÅnomics samarbeider med en rekke instanser og personer: Stavangeren, Spor 5, UiS, Tor Dagfinn Veen, KÅKÅ, Café Sting m.fl.

KÅKÅ kverulantkatedralen er en ikke-kommersiell stiftelse og et debatt- og litteraturhus støttet av Norsk kulturråd, Fritt ord, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Stiftere er Kristoffer og Signe Anne Stensrud. Kunstnerisk leder er Jan Inge Reilstad (Tom Hetland fra 12. mai til 20. juni) Administrativ leder er Alise Lea Tiller Rådgiver og markedsansvarlig er Randi Øglænd Medarbeider med økonomibakgrunn er Thomas Bø Andersen Bookingansvarlig konserter er Johan Egdetveit Ane Sjøbu (NFF) og Terje Torkildsen (Rogaland forfattarlag) er ansvarlige for arrangement med Stavanger prosalong og SPØR med relevant innhold under festivalen.

Redaksjonsrådet består av: Line Noer Borrevik, Marianne Holter, Terje Torkildsen, Kyrre Knudsen, Klaus Mohn, Ola Kvaløy og Jan Inge Reilstad.

 

ENGLISH

From Wednesday, November 1st to Saturday, November 4th. Locations: City of Stavanger, with main stages in KÅKÅ (Sting Basement), Spor 5, Stavangeren, University of Stavanger, Øvre Holmegate (or as the Norwegians say: Fargegata).

KÅKÅnomics is Quarreler’s Cathedral (KÅKÅ) main event this year and something new for the region. Norway as well as Scandinavia needs an economics festival, and no city can be deemed more appropriate to hos such an event than Stavanger. KÅKÅ is able to guarantee a content that not only provides quality, critical thinking and educational content, but furthermore a program of entertainment and autonomy. Tentatively schedule will be presented over the summer and a final program within the deadline of October 1st. We are offering tickets for the festival, separate days and individual events on a running basis. Book your calendar today.

Wednesday – Saturday (1st – 4th of November, daily from 17:00 to about 22:30). PROGRAM ACROSS MAIN STAGES IN STAVANGER: KÅKÅ / SPOR 5 / “FARGEGATA” AND MORE!
Participants: Norwegian and international economists, lawyers, philosophers, writers and comedians. KÅKÅnomics are offering an entertaining and highly applicable program happening in 3-4 café based stages every night from 1st to the 4th of November. KÅKÅ and Spor 5 being two of them. Overall, we are hosting about 25 debates, conversations, interviews, speeches and various experiments. Some of them being “Will money provide happiness?” and “Who cheats the most on their taxes?” while others take a critical look at migration and immigration and how it affects national revenue, some discuss the sustainability of capitalism. We have booked the Norwegian TV-show “Luksusfellen” (‘trap of luxury’) and a wide range of other participants.

WEDNESDAY November 1st, from 14:00 to 17:00 SEMINAR AT UIS BUSINESS SCHOOL, UNIVERSITY OF STAVANGER, “CRITIQUE AND DEVELOPMENT IN ECONOMICS”
Participants: Norwegian and international economists. Academic responsibility: Klaus Mohn, Professor of Petroleum Economics and Ola Kvaløy, Professor of Economics.

Final program and list of participants will be announced shortly.

THURSDAY November 2nd, from 09:00 – 16:00 CONFERENCE IN STAVANGEREN “Automation, Digitalization and Future Society’s Workplace”
Participants: Economists, researchers, writers, philosophers and politicians. Aiming towards Norwegian businesses and international companies with interests in Norway, politicians, public workers, researchers, students and in general people with interest in the title.

Final agenda and list of participants will be published during the summer.

CONCERT DURING THE FESTIVAL Every night throughout the festival there will be concerts and entertainment. Location: Stavangeren, Spor 5 and KåKå. Firs out is the “Lulu Show” by Hilde Louise Asbjørnsen and band, based on “Livet er en dans på renter” (life is a dance on interest rates). Location: Stavangeren at 19:30.

More concerts and shows will be announced continuously on KåKå’s website and on Facebook.

All economists and other participants are asked to dress casually and convey their message in an easily understood language. Hosts, comedians and mediators are asked to dress as in high business and keep their straight face on. The festival is inspired by the world’s first economics festival in Kilkenny, Ireland: Kilkenomics.

For more information about this festival, check out http://www.kilkenomics.com.
Kilkenomics will take place a few weeks after KÅKÅnomics, so you may attend them both.

KÅKÅnomics collaborates with several organizations and individuals, Stavangeren, Spor 5, University of Stavanger, Tor Dagfinn Veen, KÅKÅ and Café Sting being some of them.

KÅKÅ Kverulantkatedralen is a non-commercial foundation and a debate- and literature house supported by Arts Council Norway, Fritt Ord, Municipality of Stavanger and Rogaland county. Founders are Kristoffer and Signe Anne Stensrud. Artistic leader is Jan Inge Reilstad (Tom Hetland in the period of May 12th throughout June 20th) Chief of administration is Alise Lea Tiller Market coordinator and advisor is Randi Øglænd Consultant in economic and administrative issues is Thomas Bø Andersen Booking administrative for artists and bands is Johan Egdetveit Furthermore Ane Sjøbu (The Norwegian Non-fiction Writers And Translators Association) and Terje Torkildsen from Rogaland Forfattarlag (Author Association) are responsible for events with Stavanger Prosalong and SPØR (Ask) with relevant content during the festival.

Editorial board consists of: Line Noer Borrevik, Marianne Holter, Terje Torkildsen, Kyrre Knudsen, Klaus Mohn, Ola Kvaløy and Jan Inge Reilstad.

 

HOVEDSPONSORER

                

 

ANDRE BIDRAGSYTERE

     

 

ARENAER FOR KÅKÅnomics

KÅKÅnomics foregår på: Kåkå, Café Sting, Bøker & Børst, Vinbaren (Gaffel & Karaffel), Spor 5, Stavangeren, Oljemuseet, Sølvberget og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

 

KÅKÅ Kverulantkatedralen er støttet av:

Pin It on Pinterest